top of page

Learn some Basic Words in Swahili

English                                            (Swahili)

Hello.                                              (Jambo!)

Yes.                                                  (Ndio.)

No.                                                   (Hapana.)

How are you?                                  (Habari yako?)

I am Fine.                                         (Sijambo.)

Thank You (a lot).                          (Asante (sana).)

(Very) Welcome.                              (Karibu (sana).)

Please.                                             (Tafadhali.)

Sorry.                                              (Samahani.)

Where are you from?                      (Umetoka wapi?)

I’m from ….                                       (Nimetoka ….)

What’s your name?                          (Jina lako ni nani?)

My name is….                                    (Jina langu ni …..)

I understand.                                  (Ninaelewa.)

I don’t understand.                        (Sielewi.)

How do you say … in Swahili?         (Unasemaje … kwa Swahili?)

Do you speak English?                     (Unaongea Kingereza?)

Good-Bye.                                         (Kwaheri.)

I Love You.                                        (Nakupenda.)

bottom of page