English                                            (Swahili)

Hello.                                              (Jambo!)

Yes.                                                  (Ndio.)

No.                                                   (Hapana.)

How are you?                                  (Habari yako?)

I am Fine.                                         (Sijambo.)

Thank You (a lot).                          (Asante (sana).)

(Very) Welcome.                              (Karibu (sana).)

Please.                                             (Tafadhali.)

Sorry.                                              (Samahani.)

Where are you from?                      (Umetoka wapi?)

I’m from ….                                       (Nimetoka ….)

What’s your name?                          (Jina lako ni nani?)

My name is….                                    (Jina langu ni …..)

I understand.                                  (Ninaelewa.)

I don’t understand.                        (Sielewi.)

How do you say … in Swahili?         (Unasemaje … kwa Swahili?)

Do you speak English?                     (Unaongea Kingereza?)

Good-Bye.                                         (Kwaheri.)

I Love You.                                        (Nakupenda.)

Learn some Basic Words in Swahili

Olduvai Inn,

Serengeti Road.

P. O. Box 1127,

Arusha,

Tanzania.

©2018 by Ishita Modha 

info@krishasafaris.com
+255-784-510-194
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Trip Advisor Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon