top of page

English                                            (Swahili)

Hello.                                              (Jambo!)

Yes.                                                  (Ndio.)

No.                                                   (Hapana.)

How are you?                                  (Habari yako?)

I am Fine.                                         (Sijambo.)

Thank You (a lot).                          (Asante (sana).)

(Very) Welcome.                              (Karibu (sana).)

Please.                                             (Tafadhali.)

Sorry.                                              (Samahani.)

Where are you from?                      (Umetoka wapi?)

I’m from ….                                       (Nimetoka ….)

What’s your name?                          (Jina lako ni nani?)

My name is….                                    (Jina langu ni …..)

I understand.                                  (Ninaelewa.)

I don’t understand.                        (Sielewi.)

How do you say … in Swahili?         (Unasemaje … kwa Swahili?)

Do you speak English?                     (Unaongea Kingereza?)

Good-Bye.                                         (Kwaheri.)

I Love You.                                        (Nakupenda.)

Learn some Basic Words in Swahili

bottom of page